قدردانی رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس
رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران در یادداشتی از دکتر پورابراهیمی بابت حمایت همه جانبه از تصویب افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی تشکر کرد.

به گزارش عصر خبر ، متن یادداشت علی دهقان کیا به شرح زیر است: 

قدردانی رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس

در چند روز گذشته با همت دکتر پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس و حضور اعضای این کمیسیون و وزیر اقتصاد و همچنین اعضای هیات مدیره کانون عالی کارگران بازنشسته و بنده به عنوان رئیس کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی تهران جلسه ای در مجلس برگزار شد.

موضوع جلسه حمایت رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس از مطالبه به حق بازنشستگان از تاخیر بی دلیل دولت در افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی طبق ماده ۹۶ و ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی بود به طوری که دکتر پورابراهیمی افزایش ۵۷/۴درصدی حداقل بگیرها و ۳۸ درصدی به اضافه ۵۱۵ هزار تومانی سایر سطوح را منطبق با قانون دانست و وزیر اقتصاد هم به صورت شفاف این موضوع را تایید کرد.

در این جلسه رئیس کمیسیون اقتصادی قول داد که موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کند که ما بازنشستگان و بتده به عنوان نماینده بازنشستگان تامین اجتماعی تهران از اقدامات و تلاش های رئیس کمیسیون اقتصادی تشکر می کنم.