چند كلمه حرف حساب رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران با رئيس مجلس
علي دهقان كيا رئيس كانون كارگران بازنشسته تامين اجتماعي تهران دريادداشتي براي عصرخبر نوشت: 

1- چند ماه است كه بازنشستگان تامين اجتماعي به افزايش غير قانوني 10 درصدي ميزان افزايش حقوق خود معترض هستند و اين اعتراض هم مستند به قانون به خصوص ماده 96 و111 قانون تامين اجتماعي و مصوبه شوراي عالي كار مي باشد كه مهر تاييد هيات تطبيق قوانين هم بر اين خواسته بازنشستگان تامين اجتماعي زده و مراتب به دولت اعلام شده است كه متاسفانه دولت تا كنون جز حرف اقدام عملي براي حل اين مشكل و خواسته قانوني انجام نمي دهد.

چند كلمه حرف حساب رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران با رئيس مجلس

2- تا كنون رئيس محترم جمهور 2 بار به معاون اول خود تذكر و دستور داده كه اين مشكل حل شود كه طي آن و در هفته هاي گذشته جلسه اي با آقاي مخبر برگزار شده و وي خواسته ما را بر حق دانسته و قول داد كه در 48 ساعت بعد از جلسه نتايج به اطلاع بازنشستگان رسانده شود كه اين هم متاسفانه محقق نشده است و همچنان شاهد سكوت معاون اول رئيس جمهور و روي زمين ماندن دستور رئيس جمهور هستيم.

چند كلمه حرف حساب رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران با رئيس مجلس

3- رهبر معظم انقلاب در ديدار اخير خود با رئيس و نمايندگان مجلس، 'مسئولیت‌پذیری' و 'مردمي بودن'  را از شاخص هاي یک نماینده انقلابی ذكركرده و اظهار داشتند::'پای قانون خوبی که تصویب می‌کنید محکم بایستید و همچنين علاوه بر نشست و برخاست با مردم، گوش شنوا برای شنیدن حرف آنها داشته باشید.'

4- دكتر قاليباف رئيس محترم مجلس بارها با تاکید بر اینکه امروز بیش از هر چیز نیازمند ارتباط چهره به چهره و مستقیم با مردم هستیم، گفته است: ملاقات های مردمی بیش از آنکه برای مردم موثر باشد، برای ما اثرگذار است و باعث می شود از فضای مردمی دور نشده و مشکلات آنان را فراموش نکنیم.: بهتر است مسجدی را برای حضور نمایندگان در ساعت معین از هفته مشخص کرده و به مردم نیز اطلاع رسانی شود تا برای بیان مشکلات و مطالباتشان به نمایندگان حاضر مراجعه کنند.

چند كلمه حرف حساب رئيس كانون بازنشستگان تامين اجتماعي تهران با رئيس مجلس

5- كانون عالي بازنشستگان تامين اجتماعي 12 ميليون نفر از كارگران بازنشسته را نمايندگي كرده و پيگير مطالبه به حق افزايش قانوني حقوق است .اين كانون خواستار ديدار با رئيس مجلس است اگر نمايندگي 12 ميليون نفر را احيانا حساب نمي كنند ما مي خواهيم كه دست كم آقاي قاليباف به عنوان نماينده و رئيس مجلس، آدرس مسجدي را كه نه به صورت هفتگي بلكه حداقل ماهانه در آن حضور دارد اعلام بفرمايد كه بنده و اعضاي كانون عالي براي ديدار با وي خدمت ايشان رسيده و پيگير مطالبات قانوني بازنشستگان تامين اجتماعي از رئيس محترم مجلس باشيم چرا به فرموده رهبر فرزانه انقلاب،' هيچ چيز از قانون بالاتر و عزير تر نيست'.والعاقبه للمتقين.