آخرین وضعیت نرخ مکالمات تلفن و موبایل
معاون شرکت مخابرات ایران گفت: هیچگونه تغییری در نرخ مکالمات تلفن همراه و تلفن ثابت مشترکان مخابرات اتفاق نیافتاده است و هم اکنون نرخ مکالمات مشترکان مانند سال گذشته محاسبه می شود.

به گزارش مهر، داوود زارعیان با اشاره به آخرین وضعیت نرخ مکالمات تلفن ثابت و موبایل هرگونه تغییری در قیمتها را رد کرد و اظهار داشت: هنوز تغییری در نرخ مکالمات تلفن ثابت و همراه ایجاد نشده است.

وی با بیان اینکه نرخ مکالمات موبایل مشترکان همراه اول براساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات باید در تمام کشور بدون جابجایی و یکسان محاسبه شود، ادامه داد: در زمینه یکسان سازی نرخ مکالمات شهری و بین شهری و حذف مبالغ جابجایی در حال ایجاد تغییراتی در سامانه صورتحساب گیری برای محاسبه دقیق مکالمات هستیم براین اساس تا بروزرسانی این سامانه، قیمت مکالمات مشترکان همراه اول مانند گذشته محاسبه می شود.

معاون شرکت مخابرات ایران گفت: طبق مصوبه ابلاغی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تعرفه میانگین اپراتورها برای یک دقیقه مکالمه باید در تمام کشور به صورت پایه 51.5 تومان محاسبه شود و هم اکنون نیز تعرفه موثر مکالمات همراه اول خیلی بیشتر از این نرخ ابلاغ شده نیست و به طور متوسط حدود 52 تومان است؛ با این وجود در حال برنامه ریزی و رفع مشکلات فنی برای یکسان سازی نرخ پایه مکالمات همراه اول در تمام کشور هستیم.

زارعیان در مورد موضوع افزایش مبالغ صورتحسابهای این دوره تلفن همراه که توسط برخی مشترکان اعلام شده بود، تصریح کرد: آنچه باعث شده که مشترکان همراه اول مبالغ صورتحسابهای خود را بیشتر ببینند، موضوع تغییر وضعیت در دوره های درآمدگیری شرکت ارتباطات سیار است که موجب افزایش مبالغ نشده ولی این تصور را در ذهن استفاده کنندگان ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: هرگونه افزایش و یا تغییر نرخی قبل از اعمال به مشترکان اطلاع داده می شود و براین اساس به مشترکان توصیه می شود که برای کسب اطلاع از وضعیت نرخ و قیمت مکالمات از منابع رسمی کمک بگیرند.

زارعیان در مورد نرخ مکالمات با تلفن ثابت نیز به مهر گفت: مکالمات تلفن ثابت نیز مانند سال گذشته محاسبه می‌شود و تغییری در این تعرفه ها ایجاد نشده است.

وی با اشاره به تصمیم شرکت مخابرات ایران برای تغییر نرخ مکالمات تلفن ثابت ادامه داد: براساس دستورالعمل شورای رقابت، شرکت مخابرات مجاز به تغییر نرخ مکالمات براساس مصوبه نغییر قیمتها است و براین اساس پیشنهاد خود را به شورای رقابت ارائه کرده و منتظر است که این پیشنهاد به تایید این شورا برسد؛ براین اساس تاکنون نرخ مکالمات تلفن ثابت نیز تغییری نکرده و گران نشده است.

به گزارش مهر، شرکت مخابرات ایران برای اطلاع مشترکینی که صورتحساب بیشتری در قبض یکماهه فروردین امسال نسبت به قبوض دوماهه قبلی خود مشاهده کرده اند اعلام کرده که این گروه در قبض یکماهه خود دارای مبلغ بدهی پیشین بوده است. چون قبض دوره ششم سال 91 تا 5 اردیبهشت 92 مهلت پرداخت داشته و قبض فروردین ماه در تاریخ 2 اردیبهشت 92 محاسبه شده است، بنابراین مشترکانی که تا تاریخ اول اردیبهشت ماه قبض خود را پرداخت نکرده بودند در قبض یکماهه فروردین دارای بدهی پیشین بوده و به زعم خود شاهد افزایش چند برابری برای قبض یکماهه بوده اند.

بر این اساس، پرداخت قبوض به صورت ماهیانه اختیاری است و تاریخ مهلت اعلام شده در پیامکها برای آن دسته از مشترکانی است که می خواهند با پرداخت قبوض ماهیانه از جوایز آن بهره مند شوند. پیامکهای رایگان فقط به مشترکانی که قبوض ماهیانه را پرداخت می کنند تخصیص داده می شود و تخصیص رایگان در دوره های طرح فقط صورت می پذیرد و روال یکنواختی برای تخصیص پیامکها به کلیه مشترکان وجود ندارد.

مشترکان معترض می توانند با دریافت ریز مکالمات و مقایسه مبالغ ثبت شده با میزان دقایق کارکرد خود نسبت به تایید این موضوع اقدام کنند و در صورتی که به مبالغ صورتحساب خود اعتراضی داشته باشند، باید با مراجعه به امور مشترکین موضوع را پیگیری کنند.