رئيس مجلس مصوبه دولت درباره افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را مغاير قانون دانست
رئيس مجلس در نامه اي به رئيس جمهور مصوبه هاي دولت در خصوص 'تعيين حداقل مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي' و 'كمك هزينه مسكن كارگران را در سال 1401' مغاير قانون اعلام كرد.

رئيس مجلس مصوبه دولت درباره افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را مغاير قانون دانست

به گزراش عصر خبر، متن كامل نامه قاليباف به رئيسي به شرح زير است: 

رئيس مجلس مصوبه دولت درباره افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را مغاير قانون دانست

رئيس مجلس مصوبه دولت درباره افزايش حقوق بازنشستگان تامين اجتماعي را مغاير قانون دانست

گفتني است كانون عالي كارگران بازنشسته، كانون كاركران بازنشسته تهران و تمامي كانون هاي بازنشستگي در سراسر كشور تلاش هاي زيادي را براي احقاق حق بازنشستگان سازمان تامين اجتماعي در طي چند ماه اخير انجام دادند.