اعضاي هيات مديره كانون كارگران بازنشسته و مستمري بگير تامين اجتماعي تهران مشخص شدند
اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان تهران برای یک دوره ۴ ساله انتخاب و مشخص شدند.

به گزارش عصر خبر، اعضاي اصلي هيات مديره به شرح زير انتخاب شدند:

اعضاي هيات مديره كانون كارگران بازنشسته و مستمري بگير تامين اجتمعي تهران مشخص شدند

۱- مهدی مجیدی ۲-حسن صادقی ۳-علی اکبر عیوضی ۴- علی دهقان کیا ۵- علیرضاحیدری ۶-برزو روحبخش ۷-ناصر ملک نژاد ۸-ناصر برهانی ۹-مجید سبزعلیان ۱۰-میرمنصور موسوی ۱۱-رفعت الملوک وکیلی

اعضای علی البدل هیات مدیره هم به شرح زیر هستند:

۱-عبدالله مختاری ۲-حجت الله قنبری ۳-علی سلطانی ۴-سید علی اکبر موسوی 5-یونس نوری

قابل ذکر است بیشترین رای را آقای مهدی مجیدی بدست آورده است.