تاكيد اعضاي هيات مديره سابق كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران بر اجراي اساسنامه در انتخابات(+سند)
سندي به دست عصر خبررسيده كه حاكي است اعضاي هيات مديره سابق كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران در صورتجلسه اي كه به امضاي آنها رسيده است بر اجراي تبصره 6 ماده 11 اساسنامه اين كانون در انتخابات تاكيد كرده اند.

به گزارش عصر خبر ، طبق تبصره 6 ماده 11 اساسنامه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران كليه داوطلبان شركت در انتخابات هيات مديره و بازرسان اين كانون مكلف هستند يك هفته قبل از برگزاري مجمع عمومي درخواست كتبي خود را به انضمام مشخصات فردي وسوابق كاري و همچنين مدارك مربوط به صحت شرايط احراز كانديداتوري را در محل دفتر كانون تحويل و رسيد دريافت نمايند.

تاكيد هيات مديره سابق كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران بر اجراي  اساسنامه در انتخابات(+سند)

از جمله امضا كنندگان اين صورتجلسه كه در دفتر انجمن صنفي كارگران قم بوده آقايان هادي ساداتي،معصوم علي موسي زاده و اكبر شوكت مي باشند.

طبق ماده 32 اساسنامه كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران مدارك مربوط به صحت شرايط احراز كانديداتوري شامل موارد زير است:

1- حداقل تحصيلات ديپلم يا دارندگان تحصيلات پايان دوره راهنمايي به شرط داشتن 3 دوره عضويت در هيات مديره تشكل ذيربط
2- عضويت در هيات مديره انجمن صنفي مربوطه
3- كارگر شاغل در بخش هاي حرفه و صنعت
4- عدم محروميت از حقوق اجتماعي به موجب حكم قانوني
5- حداقل پرداخت 2 سال متوالي حق عضويت انجمن صنفي مربوطه

همچنين فخرالدين نژاد موسوي مدير كل سازمان هاي كارگري و كارفرمايي وزارت كار نيز در 27 دي ماه يعني يك روز پيش از برگزاري انتخابات كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران در پاسخ به نامه آقاي اشرف منصوري رئيس اين كانون كه خواستار تكميل مدارك توسط برخي از انجمن هاي صنفي پس از مهلت قانوني مندرج دراساسنامه شده بود بر رعايت عدالت و انصاف و اجراي مقرررات اساسنامه تاكيد و با اين خواسته غير قانوني اشرف منصوري مخالفت كرد. 

تاكيد هيات مديره سابق كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران بر اجراي  اساسنامه در انتخابات(+سند)

در آگهي منتشره انتخابات كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران نيز به صراحت بر اجراي اساسنامه اين كانون تاكيد شده است.

تاكيد هيات مديره سابق كانون عالي انجمن هاي صنفي كارگران ايران بر اجراي  اساسنامه در انتخابات(+سند)
 
اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره و بازرسان کانون عالی انجمن هاي صنفي كارگران ايران را به شرح زیر اعلام شده است:

اعضای اصلی هیات مدیره:

۱- معصوم علی موسی زاده ۴۳۲ رای
۲-مهران قاسم پور ۴۴۸ رای
۳-اکبر عباسی ۴۱۵ رای
۴-سمیه گلپور ۳۸۸ رای
۵-فاطمه محمدیان ۳۶۴ رای
۶-اسعد صالحی ۴۰۲ رای
۷-محمد گنجی کیا ۳۵۷ رای
۸-رضا کلانتریان ۳۱۴ رای
۹-حسین چراغی ۳۰۰ رای

اعضای علی البدل هیات مدیره:

۱-مصطفی رجبی ۱۵۴ رای
۲-علی محمد مرادی(حرفه) ۱۴۳ رای
۳-علی اکبر سیارمه(حرفه) ۱۳۵ رای

بازرسان اصلی :

۱-علیرضا میر غفاری ۳۲۵ رای
۲،-محمد باقری ۲۸۲ رای

بازرسان علی البدل:

۱-عباس پیوندی ۱۸۲ رای
۲-غلامعلی مهدوی ۸۰ رای