سردار محمدیان فرمانده انتظامی تهران بزرگ شد
 به گزار ش عصر خبر محمدیان فرمانده انتظامی استان البرز و رییس پیشین پلیس آگاهی تهران بود.

سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ‌‌ نیز به عنوان رییس پلیس امنیت اقتصادی فراجا منصوب شده است.