حسین محمودی، «فرمانده سپاه قدس» کیست؟! + تصویر

ضیاء الموسوی از افراد نزدیک و مورد وثوق مصطفی الکاظمی است. وی دیشب دستگیر شده است.

مم