عکس دیده نشده‌ای که شقایق دهقان از خودش منتشر کرد

 
_نمیشه! کفش برگشت برامون کوچیکه!
 
_پابرهنه نمیشه برگردم؟

 
عکس: ساحل دریاى خزر سال ١٣٥٩