تصاویر | رونمایی از «پاژ» اولین خودروی اقتصادی سایپا/ این ماشین جانشین پراید می‌شود

نمونه کامل شده خودرو اقتصادی که قرار است با نام سایپا پاژ، اسفند ماه امسال به بازار بیاید نیز برای وزیر و هیات همراه رونمایی شد. منبع: خودرو


  • تصاویر رونمایی اولین خودروی اقتصادی سایپا
  • تصاویر رونمایی اولین خودروی اقتصادی سایپا
  • تصاویر رونمایی اولین خودروی اقتصادی سایپا
  • تصاویر رونمایی اولین خودروی اقتصادی سایپا
  • تصاویر رونمایی اولین خودروی اقتصادی سایپا
  • تصاویر رونمایی اولین خودروی اقتصادی سایپا
  • تصاویر رونمایی اولین خودروی اقتصادی سایپا