عکس | دو روحانی خبرساز بدون لباس روحانیت

سید محمد علی ابطحی رئیس دفتر سید محمد خاتمی رئیس جمهور دولت اصلاحات در صفحه‌ی اجتماعی خود تصویری از خود و ناصر نقویان منتشر کرد. منبع: چندثانیه

عکس | دو روحانی خبرساز بدون لباس روحانیت