تصاویر جدید از مرزبان شهید در نبرد با طالبان

صابرین نیوز تصاویری از شهید مدافع وطن محمدمهدی احمدی را منتشر کرد.

تصاویر جدید از مرزبان شهید در نبرد با طالبان