عکسی از تیپ و ظاهر ۲۸ سال پیشِ احمد مهرانفر

احمد مهرانفر که تقریبا همه او را با عنوان ارسطو سریال پایتخت می شناسند، 28 سال پیش و در سال 1374، عکسی که مشاهده می‌کنید را با چند تن از بازیگران به یادگار گرفت که این روزها دوباره مورد توجه قرار گرفته است.