عکس پربازتاب حضور دو زن در مراسم سالگرد ارتحال امام خمینی