توییت جنجالی یک سپاهانی علیه پرسپولیس: مقابل این جریان بایستید!(عكس)
در همین رابطه، محمدصادق میرصالحیان، مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان، با انتشار یک توییت در فضای مجازی، به نوعی به رقیب خود در مسیر قهرمانی، کنایه‌هایی نسبت داده و با استفاده از هشتگ قهرمانی زورکی، توصیف متفاوتی از صدرنشینی پرسپولیسی‌ها داشته است.

میرصالحیان در این توییت نوشته:

‏۱- همه لشگریان مواجب بگیر و دوستان خود در تیم‌های دیگر را برای ‎#قهرمانی_زورکی به خط کرده‌اند.
۲- از آن طرف هم ماه هاست برایشان ‎#فرش_قرمز قهرمانی پهن کرده‌اند.
۳- دراین شرایط، انتظار است سایر تیم‌های شریف لیگ برتر بی‌توجه به فشارهایی که سودای تهدید یا تطمیع دارد، مقابل این جریان بایستند.
هرچند در این توییت از پرسپولیس نامی برده نشده اما مشخصا منظور مدیر روابط عمومی سپاهان به تیم دیگری برنمی‌گردد.

حالا باید دید آیا از اردوگاه قرمزها واکنشی به این توییت نشان داده می‌شود یا سیاست سکوت پرسپولیسی‌ها که پس از صدرنشینی اتخاذ شده، به قوت خود باقی می‌ماند.