احترام نظامی خلبان ارتش به مرقد امام خمینی هنگام پرواز

پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری عکسی از احترام نظامی خلبان ارتش به مرقد امام خمینی(ره) را منتشر کرد .

 احترام نظامی خلبان ارتش به مرقد امام خمینی هنگام پرواز