استفاده از استادكاران داراي پروانه فعاليت در ساخت و ساز ها الزامي شد
لزوم استفاده از استادكاران داراي پروانه مهارت فني در ساخت و ساز ها+ سند

رئيس هيات مديره اتحاديه تعاونی های تامین نیاز صنفی استادکاران و کارگران ساختمانی و فصلی كشور از تفاهم نامه سازمان نظام مهندسي ساختمان كرمانشاه با اتحادیه استاد کاران و کارگران فصلی کشور به نمایندگی اتحاديه استان کرمانشاه درباره استفاده از استادكاران داراي پروانه فعاليت در ساخت و ساز ها خبر داد.

اسعد صالحي در گفتگو با خبرنگار عصر خبر افزود: مفاد تفاهم نامه شامل موارد زير است:

- مجریان ذیصلاح حقیقی و حقوقی موظف به بکارگیری صرفا استاد کاران دارای پروانه فعالیت هولوگرام دار صادره از تعاونی تامین نیاز صنفی استادکاران کرمانشاه در ساخت و سازهای مورد تعهد خویش هستند.

- تایید تکمیل شناسنامه فنی ملکی ( بخش دوم ، نیروی انسانی ساختمان ) توسط تعاونی تامین نیاز صنفی  استان كرمانشاه.

- مقرر شد جهت اطلاع رسانی به مالکان و کارفرمایان ، نقشه های سازمان مهمور به مهر الکترونیکی با مضمون ( بکارگیری استاد کاران و کارگران دارای گواهی فعالیت در اجرای ساختمان  الزامی است ) تهيه گردد.

- اطلاع رسانی اتحادیه تعاوني تامين نياز کارگری به ناظران و مجریان سازمان نظام مهندسي از طریق نرم افزار GAP .