9 چیز که شادی را از شما می گیرد!
می گویند: "شادی مقصد نیست، راه زندگی است."

به گزارش عصرخبر، ما به دنبال شادی به جاهای مختلف سر می کشیم. بعضی مایلند که آن را بخرند. عده ای به دنبال کسب آن هستند. دیگران در کاری جدید، رابطه ای تازه و یا موفقیتی جدید به دنبال آن هستند.

اما یک چیز پابرجاست: شادی چیزی است که همه ما به دنبال آن هستیم، و آدمیزاد برای این کار تنظیم شده است.

اما اگر چنین است، پس چرا بعضی وقتها اینقدر به بیراهه می رویم؟ چطور یک جامعه در بدر به دنبال شادی است، اما برای پیدا کردن آن رنج می کشد؟

شاید به دلیل کارهایی باشد که برای خود انتخاب کرده ایم و ما را عملا از رسیدن به آن باز می دارد.

این کارها را در نظر بگیرید که چگونه ما را از رسیدن به شادی منحرف می کند. هریک از آنها در زندگی و جهان ما بسیار شایع است. اما بجای آنکه به شادی ما بیافزاید، آن را از ما می دزدد.

1- دنباله روی از جماعت. جامعه معمولا منافع عالی ما را در نظر نمی گیرد. در عوض، آنها به دنبال منافع خود هستند. این همان چیزی است که دانشمندان به آن روحیه جمعی می گوید. معمولا دنباله روی از جماعت ما را به رفتارهایی مخرب سوق می دهد. ما بهتر است بجای باورهای عمومی از سرچشمه های دیگری الهام بگیریم.

2- سعی در راضی کردن همه. بیل کرازبی، هنرپیشه معروف آمریکایی، می گوید: "من نمی دانم راز موفقیت چیست، اما کلید شکست در تلاش برای راضی کردن همه است." همه ما یک جایی در زندگی اعتقادی غیرمعمول پیدا می کنیم و با آن به زندگی خود معنی و منظور و اشتیاق می دهیم. و وقتی این اتفاق می افتد ما باید سخت به این اعتقاد خود بچسبیم.

3- به دنبال ثروت رفتن. تحقیقات یکی پس از دیگری نشان می دهند: آن زمان که نیازهای اساسی ما برطرف شود، دیگر پول نقش کمی در شادی ما بازی می کند. اما با این همه ما باز بیشتر می خواهیم، انگار که پول داشتن کلید مخفی شادی پایدار است. اما آنان که این راه رفته اند در تله افتاده اند. شادی هرگز از دنبال ثروت رفتن بدست نمی آید.

4- میل به یک زندگی کامل. شادی در رسیدن به کمال در زندگی (در کار، در ظاهر، و در روابط) نیست. اگر چنین بود ما هرگز مزه شادی را نمی چشیدیم. این جهان کامل نیست، و همیشه همینطور خواهد ماند. اما با این همه، وقتی که متوجه بشویم که کامل بودن شرط شاد بودن نیست، شادی در دسترس ما قرار می گیرد.

5- فرمانروایی خود را بسازیم. وقتی خود را در محور همه چیز قرار می دهیم، جهان ما بشدت کوچک می شود. زندگی خودپسندانه هرگز به ما شادی و رضایت ماندگار نمی دهد. زندگی ما برای چیزی بیشتر از خودمان ساخته شده است. و فقط کسانی که شادی پنهان زندگی برای دیگران را درک کرده اند معنی شادی واقعی را می دانند.

6- سرگرمی های حواس پرت کن. جهان ما پر از اطلاعات، سروصدا، و سرگرمی هاست. هر چیز که حواس ما را پرت کند، فقط یک هدف دارد: جلب توجه ما و ربودن اموال ما. آنان که منابع خود را فدای کنجکاویهای بی پایان می کنند، هرگز به آن ظرفیت عقلی و مالی برای چیزی والاتر شدن نمی رسند.

7- تلاش برای جلب توجه. اگر بخواهید با جلب توجه کردن شاد شویم، تلاش ما سخت خواهد بود. جهان هرگز به ما احترام و توجه مورد نظرمان را نخواهد داد. آنها خود به دنبال جلب توجه هستند. شما باید آنرا در جای دیگری جستجو کنید.

8- تسلیم ترس شدن. ترس همیشه شما را فلج می کند، و جان و توان شما را می گیرد. زندگی پربار نیازمند شجاعت در رویارویی با ترس است. بعضی وقتها شما شکست می خورید، اما قوی باشید، و بیشتر وقتها شما موفق می شوید.

9- شادی را در هر گوشه ای پیدا می کنید. شادی چیزی نیست که دنبالش بگردید. فقط تصمیم بگیرید شاد باشد.

شما هر آنچه را که برای این انتخاب لازم است در اختیار دارید.